Ερευνητικά Προγράμματα

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι ατομικές πρωτοβουλίες στον τομέα της Έρευνας είναι πολύ σημαντικές. Ωστόσο, σε ένα διεπιστημονικό, πολυ-πολιτισμικό πλαίσιο, όπου όλη η γνώση είναι αλληλένδετη και μπορεί να έχει νόημα σε ένα ολιστικό πλαίσιο, πρόθεσή μας είναι να εμπνεύσουμε και να ενθαρρύνουμε την έρευνα προς τις κατευθύνσεις:

A. Έρευνα της ζωής σύμφωνα με τις αρχές της Salutogenesis.
Αυτό σημαίνει ότι εστιαζόμαστε στη διερεύνηση των τρόπων που η ζωή αναπτύσσεται και εξελίσσεται, τους τρόπους βέλτιστης υγείας, ειρηνικών δεσμών/σχέσεων, με τελικό αποτέλεσμα τον πολιτισμό.

B. Έρευνα της Δυναμικής της Προγεννητικής Εμπειρίας και της Δυναμικής της Ζωής σύμφωνα με τις αρχές της Θεωρίας της Πολυπλοκότητας (complex Theory), έτσι ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε πώς οι Συμπαντικοί Νόμοι της Δημιουργίας λειτουργούν στην ανθρώπινη εμπειρία. Έτσι, συμβάλλουμε στην κατανόηση του πώς οι ανθρώπινοι νόμοι και κανονισμοί μπορούν να προσαρμοστούν στο να εξυπηρετήσουν καλύτερα τη ζωή στο εδώ και τώρα.

C. Ενθάρρυνση του επιστημονικού διάλογου μεταξύ των σπουδαστών μας, συνεργατών μας, εκπαιδευτών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, έτσι ώστε τα νέα στοιχεία/γνώση/εξειδίκευση κλπ που έρχονται στην επιφάνεια μετά από κάθε έρευνα να παρουσιάζονται σε σχετικά άρθρα επιστημονικών περιοδικών ή περιοδικών ευρείας κυκλοφορίας, σε εθνικά και διεθνή συνέδρια/σεμινάρια/ομιλίες/συζητήσεις και συμπόσια είτε ψηφιακά είτε ζωντανά με στόχο να γίνεται η γνώση αυτή κοινή γνώση όλων.

D. Δημιουργία ευκαιριών για μετά-το-πτυχίο σπουδές στις Προγεννητικές Επιστήμες & Επιστήμες Ζωής έτσι ώστε να είναι συνεχώς ενήμεροι στην επιστημονική γνώση.

E. Παράδοση προϊόντων/υπηρεσιών/κοινοτικών έργων και κοινωνικών συστημάτων που μπορούν να προσθέσουν αξία στην ανθρώπινη εμπειρία.

F. Συνεργασία με άλλους ερευνητικούς οργανισμούς, οργανώσεις, ΜΚΟ, και άλλα ιδρύματα με κοινά ενδιαφέροντα, έτσι ώστε να μπορούν να διατυπώσουν από κοινού προτάσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψιν από τους υπεύθυνους χάραξης της πολιτικής των χωρών.

Η COSMOANELIXIS συμμετέχει σε δύο μεγάλα ερευνητικά προγράμματα:

  1. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με στοιχεία ISCH COST Action IS1405 Building Intrapartum Research Through Health
  2. Το Πρόγραμμα Seboka σε συνεργασία με το North-West University στη Νότια Αφρική.

Θα θέλατε να συμμετέχετε στην ερευνητική μας ομάδα;
Παρακαλούμε στείλτε μας το αίτημά σας εδώ.