Επιστημονική Επιτροπή

Prof. Marlene Sinclair

CV

Prof. Bengt Lindstrom

CV

Prof. Dr. D. Rakovic

CV

Marti Glenn, PhD

CV

Jon RG Turner

CV

Troya Turner

CV

K.Garland, Phd, Ddiv

CV

Dr. A. R. Rodriguez

CV

Dr Janine Stockdale

CV

Sc. D. Mirjana Sovilj

CV

Ρ. Λυμπέρη, MSc

CV

S. Maksimović, PhD

CV

Γ. Κοντοσώρου, Msc

CV

Frits Johann, MSc

CV

M. Mώρος, MSc, PhD

CV

Dr. Rajat B. Nath

CV

Γ. Μεταλληνός, MSc

CV

Hanna Strack

CV

Dr. A. Sansone

CV

Όλγα Γκουνή

CV

Άσπα Καλαφάτη

CV