Τα δίδακτρά μας 

Όνομα εκπαιδευτικού προγράμματος Ετήσια δίδακτρα
Professional Higher Education Certificate 4,000 ευρώ
Post Graduate Professional Education 4,000 ευρώ
Whole-Self Prebirth Psychology Πρόγραμμα Ειδικότητας                   5.000 ευρώ και τα 3 χρόνια

Τα δίδακτρά μας ανά εκπαιδευτική μονάδα

Αριθμός εκπαιδευτικών μονάδων Αξία κάθε μίας εκπαιδευτικής μονάδας
0-7 μονάδες 120 ευρώ /εκπαιδευτική μονάδα
8-14 110 ευρώ /εκπαιδευτική μονάδα
15- 30 105 ευρώ /εκπαιδευτική μονάδα
30- 100 ευρώ /εκπαιδευτική μονάδα

Περιγραφή Διδάκτρων/Τελών

Αίτηση Συνοδεύει την αίτηση που υποβάλλεται σαν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν ζητούν όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα τέλος Αίτησης. ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ.
Εμπρόθεσμη Εγγραφή Καταβάλλεται άπαξ την στιγμή που ο εκπαιδευόμενος κάνει την αρχική αίτηση εγγραφής του. Καλύπτει όλες τις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες και το πρόγραμμα εισαγωγής στον τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού προγράμματος. ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ. Δεν ζητούν όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα τέλος εγγραφής.
Νωρίς Εγγραφή Καταβάλλεται άπαξ την στιγμή που ο εκπαιδευόμενος κάνει την αρχική αίτηση εγγραφής του εντός των πρώτων 4 εβδομάδων από την στιγμή της ανακοίνωσης των εγγραφών για ένα πρόγραμμα . Καλύπτει όλες τις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες και το πρόγραμμα εισαγωγής στον τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού προγράμματος. ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ.
Εκπρόθεσμη Εγγραφή Καταβάλλεται άπαξ την στιγμή που ο εκπαιδευόμενος κάνει την αρχική αίτηση εγγραφής του εντός των πρώτων 4 εβδομάδων από την στιγμή της ανακοίνωσης περαίωσης εγγραφών για ένα πρόγραμμα . Καλύπτει όλες τις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες και το πρόγραμμα εισαγωγής στον τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού προγράμματος. ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ.
Εκπρόθεσμη καταβολή διδάκτρων Καταβάλλεται όταν ο εκπαιδευόμενος καθυστερεί την καταβολή διδάκτρων που οφείλονται για περισσότερες από 5 μέρες μετά το τέλος της προθεσμίας καταβολής διδάκτρων.
Ειδικά Δίδακτρα Καταβάλλονται όταν ο εκπαιδευόμενος ζητά ειδικό μάθημα προκειμένου να βελτιώσει την βαθμολογία του ή για την κατανόηση εκπαιδευτικού περιεχόμενου.
Τέλη Αποφοίτησης Καταβάλλονται όταν ο εκπαιδευόμενος επιτυχώς ολοκληρώνει τις σπουδές του και επιθυμεί να συμμετέχει στην γιορτή αποφοίτησης.
Professional Higher Education Certificates/ Προπτυχιακά προγράμματα/ βασική εκπαίδευση (πιστοποίηση ταυτότητας) Τέλη εξετάσεων Καταβάλλεται όταν ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει στις τελικές εξετάσεις που γίνονται με την λήψη μέτρων ασφάλειας που αποδεικνύουν την αυθεντικότητα της ταυτότητας του εκπαιδευόμενου.
Post- Graduate Professional Certificates/ Μετά το Πτυχίο Προγράμματα(πιστοποίηση ταυτότητας) τέλη εξετάσεων Καταβάλλεται όταν ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει στις τελικές εξετάσεις που γίνονται με την λήψη μέτρων ασφάλειας που αποδεικνύουν την αυθεντικότητα της ταυτότητας του εκπαιδευόμενου.
Συνδρομή Καταβάλλεται από όλους όσους επιθυμούν να κάνουν χρήση των προσφερόμενων MOOC ή άλλων εκπαιδευτικών υπηρεσιών χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι εκπαιδευόμενοι. Υπάρχουν προγράμματα συνδρομής για 6 μήνες, 1 χρόνο και πέραν του 1ου χρόνου.

Πίνακας Διδάκτρων

Αίτηση 50 ευρώ
Εμπρόθεσμη Εγγραφή 200 ευρώ
Νωρίς Εγγραφή 100 ευρώ
Εκπρόθεσμη Εγγραφή 300 ευρώ
Εκπρόθεσμη καταβολή διδάκτρων 20 ευρώ
Ειδικά Δίδακτρα 70 ευρώ ανά συνεδρία
Τέλη Αποφοίτησης 100 ευρώ
Higher Degrees (πιστοποίηση ταυτότητας) Τέλη εξετάσεων 100 ευρώ
Higher Professional Degree (πιστοποίηση ταυτότητας) τέλη εξετάσεων 100 ευρώ
Συνδρομή 20 ευρώ για 6 μήνες , 30 ευρώ για 1 χρόνο, ανανέωση 20 ευρώ για κάθε χρόνο μετά τον 1ο χρόνο συνδρομής

Πληρωμή Διδάκτρων/Τελών

Όλες οι καταβολές διδάκτρων και τελών γίνονται online. Μπορείτε να διαλέξετε να κάνετε τις πληρωμές σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Paypal
  • Credit card
  • Κατάθεση σε τράπεζα

Η τιμολόγηση των υπηρεσιών μας γίνονται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και υπόκεινται στο Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα.

ΕΙΣΤΕ, ΛΟΙΠΟΝ, ΕΤΟΙΜΟΣ/Η ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ; 
Πατήστε εδώ για να στείλετε την Αίτησή σας!